VINH UNIVERSITY

A BRIEF INFORMATION ABOUT UNDERGRADUATE EDUCATION

Univ. code

University name / Subjects

Ngành học

Mã ngành / Subject codes

Môn xét tuyển / Combination of entrance university exam subjects

Chỉ tiêu / Quota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TDV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH / VINH UNIVERSITY

 

 

5000

Số 182, Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. ĐT / Tel: (038)3856452

Website: www.vinh.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học / Undergraduate Majors:

 

 

750

Nhóm 1:

Khối ngành kinh tế /

Group 1:

Economical Subjects

1.Kế toán / Accounting

D340301

Mathematics, Physics, Chemistry;

Mathematics , Physics, English;

Mathematics, Literature, English.

2.Tài chính ngân hàng / Finance and Banking

D340201

3.Quản trị kinh doanh / Bussiness Administration

D340101

4.Kinh tế / Economics (chuyên ngành Kinh tế đầu tư / Investment Economics)

D310101

5.Kinh tế nông nghiệp / Agricultural Economics

D620105

Nhóm 2:

Khối ngành kỹ thuật, công nghệ  /

Group 2:

Technical and Technological Subjects

 

1.Kỹ thuật điện, điện tử / Electrical and Electronic Techniques

D510301

Mathematics, Physics, Chemistry; Mathematics, Chemistry, Biology; Mathematics, Literature, English;

Mathematics , Physics, English

1400

2.Kỹ thuật điện tử truyền thông / Electronic and Communication Techniques

D520207

3.Kỹ thuật điện tử và tự động hóa / Electronic and Automation Techniques

D520216

4.Kỹ thuật xây dựng / Construction Techniques

D580208

5.Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Traffic Work Building Techniques

D580205

6.Công nghệ thực phẩm/ Food Processing Technology

D540101

7.Công nghệ kỹ thuật hóa học / Chemical Technique Technology

D510401

8.Công nghệ thông tin/ Information Technology

D480201


 

Nhóm 3:

Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường / Group 3: Agricultural, Forestrial and Aquacultural Subjects, Environment Science

 

 

1.Nông học / Agronomy

D620109

Mathematics, Physics, Chemistry; Mathematics, Chemistry, Biology; Mathematics, Literature, English

590

2.Nuôi trồng thủy sản / Aquaculture

D620301

3.Khoa học môi trường / Environment Science

D440301

4.Quản lý tài nguyên và môi trường / Natural Resource and Environment Management

D850101

5.Quản lý đất đai / Land Management

D850103

6.Khuyến nông / Agricultural Extension

D620102

Nhóm 4:

 Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn

/ Group 3: Social Sciences and Humanities  Subjects

 

1.Chính trị học / Political Science

D310201

Literature, History, Geology; Mathematics, Literature, English;

Mathematics, Physics, Chemistry; Mathematics, Physics, English;

1300

2.Quản lý văn hóa / Culture Management

D220342

3.Việt Nam học / Vietnamese Studies (chuyên ngành Du lịch / Tourism)

D220113

4.Quản lý giáo dục / Education Management

D140114

5.Công tác xã hội / Social Works

D760101

6.Báo chí / Journalism

D320101

7.Luật / Law

D380101

8.Luật kinh tế / Economical Law

D380107

Nhóm 5: Gồm các nhóm ngành

 

 

a) Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên / Group 5a: Natural Science Education Subjects

 

1.Sư phạm Toán học / Mathematics Education

D140209

Mathematics, Physics, Chemistry; Mathematics, Physics, English;

Mathematics, Chemistry, Biology;

Mathematics, Chemistry, English;

Mathematics, Chemistry, Biology; Mathematics, Biology, English

300

2.Sư phạm Tin học / IT Education

D140210

3.Sư phạm Vật lý / Physics Education

D140211

4.Sư phạm Hóa học / Chemistry Education

D140212

5.Sư phạm Sinh học / Biology Education

D140213

b) Nhóm ngành Sư phạm xã hội

/ Group 5b: Social Science Education Subjects

1.Sư phạm Ngữ văn / Philology Education

D140217

Literature, History, Geology; Mathematics, Literature, English;

Literature, History, English;

Literature, Geology, English;

Mathematics, Physics, Chemistry;

300

2.Sư phạm Lịch sử / History Education

D140218

3.Sư phạm Địa lý / Geography Education

D140219

4.Giáo dục chính trị / Politics Education

D140205

5.Giáo dục Tiểu học / Primary Education

D140202

6.Giáo dục Quốc phòng – An ninh/ National defence – Security Education

D140208

c) Các ngành Sư phạm năng khiếu/ Group 5c: Other

Education and Special Subjects

1.Giáo dục Mầm non / Preschool Education

D140201

Mathematics, Literature, Elective Subject

110

Mathematics, English, Elective Subject

2.Giáo dục Thể chất / Physical Education

D140206

Mathematics, Biology, Elective Subject

30

d) Các ngành tiển sinh theo ngành / Group 5c: Foreign Languages

1. Sư phạm tiếng Anh / English Education

D140231

Mathematics, Literature, English

70

2. Ngôn ngữ Anh / English Language

D220201

Mathematics, Literature, English

150